ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Ο βελονισμός είναι από τις αρχαι- ότερες θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη από το 2000 π.Χ και συνεχίζει να εφαρμόζεται και να εξελίσσεται μέχρι σήμερα αδιάλειπτα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει καθι- ερωθεί σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου

Είναι σχετικά ανώδυνος και λειτουργεί εκεί όπου η φαρμακευ- τική αγωγή αδυνατεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Φέρει συνεργατική δράση με τις όποιες φαρμακευτικές αγωγές λαμβάνει ο ασθενής. Περιορίζει τα συμπτώματα και την φαρμακευτική αγωγή σε χρό- νιες εκφυλιστικές παθήσεις.

Σκοπός μας είναι να θεραπεύσουμε παθήσεις,να βελτιώσουμε συμπτώματα, να προλάβουμε την εκδήλωση μιας ασθένειας, να τονώσουμε και να αναζωογονήσουμε τον οργανισμό, να σταματήσουμε τον οξύ ή χρόνιο πόνο, να ελαττώσουμε τα φάρμακα σε μια χρόνια πάθηση, να καταπολεμήσουμε τις εξαρτήσεις, τη παχυσαρκία, το κάπνισμα, τον αλκοολισμό και να περιορίσουμε το θεραπευτικό αδιέξοδο που συναντάμε συχνά σε χρόνιες παθήσεις