ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Φυσικοθεραπευτής – Χειροπράκτης
Απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Ειδικός αποκατάστασης ορθοπαιδικών και νευρολογικών περιστατικών M.sc.-M.T.

null

ΙΩΑΝΝΑ

null

ΕΥΓΕΝΙΑ

null

ΜΑΡΙΑ