Οι Τεχνικές που εφαρμόζονται στο Κέντρο μας είναι οι ακόλουθες:

• Manual Therapy
• McKenzie
• Βελονισμός
• Ηλεκτροβελονισμός
• Bobath
• Τεχνικές PNF
• Trigger Points Therapy
• Kinesiotaping
• Κινησιοθεραπεία
• Manipulation / Mobilization
• Θερμά-Ψυχρά Επιθέματα
• Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία
• Θεραπευτική Χειρομάλαξη
• Λειτουργική Μάλαξη
• Κινησιομάλαξη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ανάλογα με τους στόχους που ορίζουν ο φυσικοθεραπευτής με τον ασθενή διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, στο οποίο εντάσσονται κάθε φορά και διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης ανάλογα με την πάθηση του εκάστοτε περιστατικού.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ...