ΙΑΚΩΒΟΣ

Φυσικοθεραπευτής - Διευθυντής Κέντρου
Φυσικοθεραπευτής – Χειροπράκτης
Απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εξειδίκευθείς στην αποκατάσταση ορθοπαιδικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων
Μετεκπαιδευθείς στη χειροπρακτική