ΙΑΚΩΒΟΣ

Φυσικοθεραπευτής - Διευθυντής Κέντρου
Φυσικοθεραπευτής – Χειροπράκτης
Απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ειδικός αποκατάστασης ορθοπαιδικών και νευρολογικών παθήσεων
Μετεκπαιδευθείς στη χειροπρακτική
Εξειδίκευση στην αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων & αθλητικών κακώσεων