Υπέρηχος;

Τι είναι ο υπέρηχος;

Στην φυσικοθεραπεία, όπως και στο κέντρο iphysio, χρησιμοποιούμε τον θεραπευτικό υπέρηχο σε αντίθεση με τον διαγνωστικό υπέρηχο που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι:

Ο μεν ιατρικός-διαγνωστικός υπέρηχος εκπέμπει ηχητικά κύματα με μεγαλύτερη γωνία πρόσκρουσης σκιαγραφώντας οτιδήποτε συναντήσει μπροστά του (βοηθώντας στην διάγνωση), ο δε φυσιοθεραπευτικός υπέρηχος εκπέμπει μικρότερη γωνία πρόσκρουσης ηχητικών κυμάτων διαπερνώντας μέσα από τα μαλακά μόρια των ιστών, τένοντες, οστά κλπ. προσφέροντας τους τα θεραπευτικά του αποτελέσματα.

Που και πώς χρησιμοποιείται ο υπέρηχος;

Στον υπέρηχο χρησιμοποιούμε έναν μηχανικό κραδασμό (ηχητικά κύματα) σε συχνότητα άνω των 20 khz και συγκεκριμένα στην συχνότητα του 1 mhz, που χρησιμοποιείται διεθνώς για να εκμεταλλευτούμε τις επιδράσεις της μηχανικής του ενέργειας και των βιολογικών του αποτελεσμάτων στον παθολογικό ιστό για θεραπευτικούς σκοπούς (και όχι μόνο).

Ο υπέρηχος χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως, όπως είναι γνωστό, ακόμη και σε άλλους ιατρικούς τομείς, όπως στην οδοντιατρική (καθαρισμός των δοντιών), υπερηχογραφικά διαγνωστικά κέντρα, στην λιθοτριψία, γυναικολογία, ογκολογία κ.λπ.

Στον φυσιοθεραπευτικό υπέρηχο αξιοποιούμε κυρίως την μηχανική επίδραση της μοριακής του δόνησης και, κατά συνέπεια, το θερμικό αποτέλεσμα το οποίο όμως αν είναι υπερβολικό, μπορεί να ρυθμιστεί με τους κατάλληλους χειρισμούς (περιορίζοντας την ένταση της ισχύος).

Αν και ο όρος «υπέρηχος» χρησιμοποιείται συνήθως για να καθοριστεί η ακουστική φύση των ηχητικών κυμάτων τα οποία μεταδίδονται διαμέσου του αέρα στο δέρμα στην πραγματικότητα η κεφαλή του υπερήχου που χρησιμοποιείται (και η οποία περιέχει τον αισθητήρα που μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια), έχει σχεδιαστεί και για την καλύτερη λειτουργία του παρεμβάλλεται ειδική γέλη (gel) μεταξύ της κεφαλής του υπέρηχου και του δέρματος.

Επίσης, ο υπέρηχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί βυθίζοντας την κεφαλή του μέσα σε ειδικό δοχείο με νερό (για τη θεραπεία δύσκολων ανατομικών περιοχών, όπως οι φάλαγγες των δακτύλων των άνω και κάτω άκρων).

Το ανθρώπινο σώμα, όπως είναι γνωστό, περιέχοντας νερό στο 70% περίπου, αποτελεί έναν πολύ καλό αγωγό για την μετάδοση των κυμάτων του υπερήχου. Ένα στοιχείο όμως που πρέπει να αποφεύγετε στην χρήση του υπέρηχου ως θεραπευτικό- διαγνωστικό μέσο είναι η ύπαρξη φυσαλίδων αερίων, οι οποίες μπορεί να είναι διαλυμένες μέσα στα υγρά, ή να εμφανίζονται μέσα στους ζώντες ιστούς ή να παρεμβάλλονται μεταξύ της κεφαλής του υπερήχου και του δέρματος.

Συχνές ερωτήσεις;

Για την σωστή λειτουργία του υπέρηχου δεν πρέπει να παρεμβάλλεται κανένα στρώμα αέρος ανάμεσα στην κεφαλή επαφής και του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε μία ειδική γέλη (gel), ώστε να επιτύχουμε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση των ηχητικών κυμάτων μέσα στον ιστό.

 

Η ηλεκτρική ενέργεια, λοιπόν, φθάνοντας στην κεφαλή του υπέρηχου μετατρέπεται σε μηχανικούς κραδασμούς-δονήσεις και οι οποίοι με την μορφή ηχητικών κυμάτων εισερχόμενοι μέσα στον ιστό προσφέρουν μηχανικά, βιολογικά και θερμικά αποτελέσματα.

Ο υπέρηχος έχει βοηθήσει την φυσικοθεραπεία πάρα πολύ στην επίλυση πολλών παθολογικών νευρολογικών, αλλά κυρίως ορθοπεδικών καταστάσεων όπως:

• Συνδεσμικές κακώσεις
• Τενοντίτιδες
• Θυλακίτιδες
• Οιδήματα
• Αιματώματα
• Μυαλγίες
• Μυϊκές συσπάσεις
• Οστεόφυτα σε προβλήματα της σπονδυλικής στήλης κλπ.