Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Από τη φράση αυτή διαπιστώνομαι ότι πρόκειται για μια πάθηση του πέλματος. Στο πέλμα μας υπάρχει μια συμπαγής δεσμίδα από επιμήκης διατεταγμένες κολαγονούχες και ανελαστικές ίνες (σα να λέμε μια ταινία). Αυτή ονομάζεται πελματιαία απονεύρωση όπου η φλεγμονή αυτής χαρακτηρίζεται ως πελματιαία απονευρωσίτιδα. όταν ο ασθενής αναφέρει στο γιατρό ότι πονάει στη πτέρνα τότε συνήθως έπειτα από ακτινογραφία  και αφού έχει αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης άκανθας διαπιστώνεται η φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης. Συνήθως το πρωί που ξυπνάμε όταν πάμε να περπατήσουμε πονάμε αρκετά στην περιοχή της πτέρνας όπου όμως μερικά λεπτά αργότερα ο πόνος υποχωρεί.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση:

  • ‘Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τη λύση στην πάθηση αυτή δίνουν κρουστικού υπέρηχοι, η Hilterapia, το K Laser-Cube 4, Cryo T-Shock και το Tecar.