Ως τενοντοελυτρίτιδα De Quervain χαρακτηρίζεται η επώδυνη φλεγμονή του ελύτρου και των τενόντων του πρώτου ραχιαίου διαμερίσματος του καρπού. Ο μηχανισμός που δημιουργείται είναι η πάχυνση και το πρήξιμο του τενόντιου ελύτρου με αποτέλεσμα να αφήνει λιγοστό χώρο στους παρακείμενους τένοντες οι οποίοι με τη σειρά τους φλεγμένουν και πονάνε.

Η Τενοντοελυτρίτιδα Quervain, εμφανίζεται σε άτομα από 30 έως 50 ετών και πιο συχνά στις γυναίκες και συνήθως προκαλούνται από διάφορους μικροτραυματισμούς.

Στην αρχή εκδηλώνεται πόνος στον αντίχειρα κοντά στην περιοχή του καρπού και αργότερα κατά μήκος του ίδιου του αντίχειρα και του αντιβραχίου. Με την πάροδο του χρόνου ο πόνος γίνεται εντονότερος και η κίνηση περιορίζεται σιγά σιγά.

Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι η μείωση των συμπτωμάτων του πόνου αλλά και η πλήρης αποκατάσταση της τενοντοελυτρίτιδας με την εξάλειψη του οιδήματος, μειώνοντας δραματικά τη δημιουργηθήσα στένωση. Σημαντικό ρόλο παίζουν ο κρουστικός υπέρηχος και το υψηλής έντασης Laser Hilterapia.

 

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση:

Σκοπός της φυσικοθεραπείας στην περιαρθρίτιδα είναι η μείωση των συμπτωμάτων του πόνου και η αύξηση της λειτουργικότητάς του.

Ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων μπορούμε είτε να προβούμε σε πρωτόκολλα  κλασσικής φυσικοθεραπείας (ρεύματα, υπέρηχοι, διαθερμίες, ασκήσεις) ή ακόμα και σε πιο έντονα προβλήματα με εξελιγμένα μέσα όπως οι κρουστικοί υπέρηχοι, Hilterapia, Human Tecar, K Laser-Cube 4, Gameready, ανάλογα πάντα με την εκάστοτε περίπτωση.