Φυσικοθεραπεία έπειτα από ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Τι είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου;

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι ένας τύπος αντικατάστασης ώμου που χρησιμοποιείται για άτομα με συνδυασμένη αρθρίτιδα ώμου και ολική ρήξη στο στροφικό πέταλο.

Τα νέα μέρη του ώμου σας ταιριάζουν όπως ο φυσικός σας ώμος. Ωστόσο, οι θέσεις τους αναστρέφονται. Η μεταλλική σφαίρα προσαρτάται στο οστό του ώμου σας.

Η πλαστική θήκη μπαίνει στο οστό του άνω βραχίονα. Και οι μύες των ώμων αντικαθιστούν το στροφικό πέταλο για να σταθεροποιήσουν την άρθρωση.

Μια ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και να βελτιώσει τη λειτουργία.

Φυσιοθεραπεία έπειτα από ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Τα άτομα χρειάζονται συνήθως κάποια βοήθεια με δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης των καθημερινών αγορών και την οδήγηση για τουλάχιστον έξι εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Συνήθως, πηγαίνουν απευθείας στο σπίτι μετά από αυτήν τη χειρουργική επέμβαση, ειδικά εάν υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι που μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια. Ελλείψει οικιακής υποστήριξης, η αποκατάσταση μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για ανάκαμψη.

Η ανάκτηση της άνεσης και της λειτουργίας μετά την αρθροπλαστική ώμου συνεχίζεται για πολλούς μήνες μετά τη διαδικασία.

Η βελτίωση σε ορισμένες δραστηριότητες μπορεί να είναι εμφανής σε έξι εβδομάδες. Με επίμονη προσπάθεια, τα άτομα μπορούν να σημειώσουν πρόοδο για ένα χρόνο μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η περιορισμένη χρήση του ώμου μετά από ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι κρίσιμη για την προστασία κατά τις πρώτες φάσεις της επούλωσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις διατηρούμε το βραχίονα σε φάκελο για έξι εβδομάδες μετά τη διαδικασία για να επιτρέψουμε την επούλωση των μαλακών ιστών.

Τα περισσότερα άτομα ξανακερδίζουν την λειτουργικότητα και την άνεση του ώμου με σύγχρονα ειδικά προγράμματα φυσιοθεραπείας.

Η αποκατάσταση στην ανάστροφη ημιαρθροπλαστική ώμου

Οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου μπορούν να περιμένουν να περάσουν περίπου έξι έως οκτώ εβδομάδες στη φυσιοθεραπεία.

Μερικοί άνθρωποι επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο γρήγορα, ενώ άλλοι χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι χρειάζονται περίπου 12 έως 16 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Φροντίστε να συνεργαστείτε στενά με τον φυσιοθεραπευτή μας και τον γιατρό σας για να κατανοήσετε τη συγκεκριμένη πορεία σας για την αποκατάσταση.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις προσφερόμενες φυσικοθεραπείες έπειτα από ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου.
Κλείστε το ραντεβού σας οnline εύκολα και γρήγορα!