χειροπρακτική

Η χειροπρακτική είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιστήμη υγείας στον κόσμο, μετά την κλασική ιατρική και την οδοντιατρική. Είναι ένας ανεξάρτητος κλάδος υγείας, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση και πρόληψη επώδυνων συνδρόμων και δυσλειτουργικών καταστάσεων, που οφείλονται σε μηχανικά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης καθώς και στις επιπτώσεις που έχουν αυτά πάνω στο νευρικό σύστημα.

Ergon Technique

Το ERGON® TECHNIQUE είναι μια καινοτόμος θεραπευτική προσέγγιση που συνδυάζει τη στατική και δυναμική χειραγώγηση των μαλακών ιστών με εξειδικευμένο κλινικό εξοπλισμό (ΕΡΓΟΝ Εργαλεία), με στόχο τη θεραπεία περιορισμών των μαλακών ιστών.

Βελονισμός

Είναι σχετικά ανώδυνος και λειτουργεί εκεί όπου

η φαρμακευτική αγωγή αδυνατεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Φέρει συνεργατική δράση με τις όποιες φαρμακευτικές αγωγές λαμβάνει ο ασθενής.

Περιορίζει τα συμπτώματα και την φαρμακευτική αγωγή σε χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις.

Μέθοδος McKenzie

Η μέθοδος McKenzie είναι ένα πλήρες σύστημα μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.

Τεχνικές PNF

Στόχος της PNF τεχνικής είναι να διευκολύνει τους ασθενείς να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο συνολικής λειτουργικότητας, να διευκολύνει την κίνηση και να διεγείρει τον μηχανισμό ενεργοποίησης των κινητικών μονάδων του μυός.