Μέθοδος McKenzie

Η μέθοδος McKenzie είναι ένα πλήρες σύστημα μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη.

Η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι η ζωή μας κυριαρχείται από το καμπτικό πρότυπο στάσης.

Αυτό προκαλεί βράχυνση των πρόσθιων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης
και διαταραχή του υδροστατικού μηχανισμού των μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου είναι ότι η κάμψη ενός τμήματος της Σ.Σ. αυξάνει την ενδοδισκική του πίεση στο μπροστινό τμήμα του δίσκου. Αυτό προκαλεί τη μετατόπιση τμημάτων του ζελατινοειδή πυρήνα προς το τμήμα του δίσκου με την μικρότερη πίεση.

Η μετατόπιση του πυρήνα προκαλεί ρωγμές συνήθως στο οπίσθιο ή οπισθιοπλάγιο τμήμα του ινώδη δακτυλίου, διαμέσου του οποίου τα τεμάχια του πυρήνα προκαλούν διόγκωση του περιφερικού του τμήματος. Ώσπου να επέλθει ρήξη και του επιμήκους οπίσθιου συνδέσμου, ο υδροστατικός μηχανισμός του δίσκου μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αναστροφής του παθολογικού μηχανισμού παραγωγής των συμπτωμάτων. Με βάση τη μέθοδο McKenzie, η επαναλαμβανόμενη κίνηση επαναφέρει τον πυρήνα στη θέση του στο κέντρο του δίσκου.

Η θεραπεία βασίζεται στην επανάληψη των κινήσεων ασκήσεων έκτασης ή κάμψης που βελτιώνουν την κλινική εικόνα των συμπτωμάτων και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών κυρτωμάτων.

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αρχική αξιολόγηση – ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος  για την ακριβή διάγνωση και ως εκ τούτου την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Ακριβές εξετάσεις, όπως μαγνητική Τομογραφία είναι, συχνά, περιττές.

 

Οι πιστοποιημένοι στη κλινική, είναι σε θέση να καθορίσουν γρήγορα, αν η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική για κάθε ασθενή. Στην πραγματικότητα, είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές οι οποίες, όταν γίνουν  πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη.

 • ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ
 • ΚΑΤAΤΑΞΗ
 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
 • ΘΕΡΑΠΕIΑ
 • ΠΡOΛΗΨΗ

ΜEΘΟΔΟΣ MCKENZIE;

Παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως η κορυφαία θεραπεία για τις παθήσεις της οσφύος του αυχένα και των περιφερειακών αρθρώσεων

Συχνές ερωτήσεις;

 • Οι περισσότεροι ασθενείς που ανταποκρίνονται θετικά στη ΜΔΘ, μπορούν να αυτοθεραπεύονται με επιτυχία  -μειώνοντας έτσι τον αριθμό επισκέψεων στην κλινική- όταν τους παρασχεθεί η απαραίτητη γνώση και τα εργαλεία, ώστε να έχουν τον έλεγχο της θεραπείας τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Οι ασθενείς που ακολουθούν πιστά τα προτεινόμενα πρωτόκολλα θεραπείας, έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν επιμένοντα προβλήματα
 • Αποκτάς τη γνώση πως  να ελαχιστοποιείς τον κίνδυνο υποτροπής του προβλήματος και ταυτόχρονα  πώς να αυτοθεραπεύεσαι αν αυτό εμφανιστεί πάλι
 • Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Μεθόδου McKenzie είναι:
  • Μείωση του πόνου και της παραμόρφωσης
  • Διατήρηση της μείωσης του πόνου, μέσω της εκπαίδευσης και των συμβουλών στάσης
  • Αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητας
  • Αποφυγή υποτροπών

Θα αξιολογηθείτε λεπτομερώς  από έναν εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή

 • Θα ενημερωθείτε για τη φύση του προβληματός σας
 • Θα σας εξηγήσει με ποιο τρόπο θα σας βοηθήσει
 • Θα σας συμβουλεύσει πως μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας

Αξιολόγηση – Θεραπεία – Πρόληψη

Αξιολόγηση

Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε λεπτομερώς, σε μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με τα συμπτώματα σας και στη συνέχεια να εκτελέσετε μία σειρά από κινήσεις. Η ανταπόκριση των συμπτωμάτων σας  σε αυτές τις συγκεκριμένες κινήσεις παρέχει στον θεραπευτή τις πληροφορίες που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου  θεραπευτικού προγράμματος, ειδικά για εσάς.

Θεραπεία

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από την αξιολόγηση, ο θεραπευτής προτείνει συγκεκριμένες ασκήσεις και θέσεις, τις οποίες καλείστε να εκτελείτε σε τακτά διαστήματα. Οι ασκήσεις  αυτές μπορεί να συνοδεύονται με θεραπεία διά των χειρών από τον θεραπευτή. Ο στόχος είναι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, στο μικρότερο δυνατό αριθμό συνεδριών. Θεραπεία που μπορεί να εκτελείται πέντε ή έξι φορές την ημέρα θα είναι σίγουρα πιο αποτελεσματική σε συντομότερο χρονικό διάστημα, από τη θεραπεία που εκτελείται μόνο από τον θεραπευτή μία ή δύο φορές την εβδομάδα.

Πρόληψη

Ο πόνος της μέσης και του αυχένα είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να επανέρχεται επί έτη. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται τα συμπτώματα. Με βάση  αυτή τη γνώση υιοθετούμε τις  ασκήσεις που θα μειώσουν τον αριθμό μελλοντικών  επεισοδίων αλλά και να σας παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσετε πιθανά μελλονικά επεισόδια σε πρώιμο στάδιο, χωρίς την παρέμβαση ειδικού.