Φυσικοθεραπεία - όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η φυσιοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία είναι μία από τις σπουδαιότερες επιστήμες υγείας, ιδίως στη σύγχρονη εποχή. Τι είναι όμως πραγματικά η φυσιοθεραπεία και πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά;

Τι είναι η φυσιοθεραπεία;

Η φυσιοθεραπεία ή φυσικοθεραπεία είναι μία από τις σπουδαιότερες επιστήμες υγείας, ιδίως στη σύγχρονη εποχή. Τι είναι όμως πραγματικά η φυσιοθεραπεία και πώς αυτή μπορεί να μας βοηθήσει ουσιαστικά;

Η επιστημονική έννοια της φυσιοθεραπείας αναφέρεται στη θεραπεία που δύναται να πραγματοποιηθεί με φυσικά μέσα, όπως με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας, του ήχου, του νερού, του φωτός, καθώς και του χεριού του θεραπευτή.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η σύγχρονη φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση είναι εξελιγμένη, ώστε πλέον μέσω αυτής και μόνο, να είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περιστατικά, που άλλοτε έχρηζαν χειρουργικής επέμβασης.

Ιάκωβος Σαντοριναίος
Είναι η φυσιοθεραπεία μια απλή θεραπεία;

Σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι η φυσιοθεραπεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια «θεραπείαμασάζ έπειτα από την εφαρμογή μηχανημάτων, όπως ρεύμα, λάμπα κλπ.».

Περαιτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι, επικρατεί ευρέως και η εσφαλμένη αντίληψη ότι όταν ο ασθενής βρίσκεται σε στάδιο οξέος πόνου, η φυσικοθεραπεία αντενδείκνυται. Απεναντίας, ωστόσο, η πλειονότητα των περιστατικών που αντιμετωπίζεται φυσιοθεραπευτικά σε στάδιο οξέος πόνου, έχει πιο άμεσα και σταθερά αποτελέσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων.

Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ένας φυσιοθεραπευτής είναι: «Πότε θα γίνω καλά»;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι δυνατόν να δοθεί εάν προηγουμένως δεν αποσαφηνιστεί η σημασία του «γίνομαι καλά»,ήτοι γίνομαι καλά, επειδή διορθώνω την πάθησή μου, ή γίνομαι καλά, επειδή σταμάτησαν τα συμπτώματα οπότε και δεν πονάω πια.

Τι περιλαμβάνει η φυσιοθεραπεία;

Πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι η ορθή θεραπευτική προσέγγιση συνδυάζει σωρευτικά  επιβεβαιωμένες τεχνικές (Mulligan, McKenzie, Ackerman, Maitland, PNF, Ergon Technique κ.α.), στοχευμένο ασκησιολόγιο, αλλά και τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού (Shockwave therapy, Spinal Decompression, Hilterapia, Human Tecar, Διαμαγνητικό Διεγέρτη κ.α.), που αναμφίβολα δύναται να επιφέρει θεαματικά αποτελέσματα.

Προκειμένου δε να διαμορφωθεί το πλάνο θεραπείας του κάθε ασθενούς και να τεθούν οι ειδικότεροι στόχοι της θεραπείας, ο θεραπευτής προβαίνει καταρχάς σε εξέταση της κλινικής εικόνας του ασθενούς, καθώς και των τυχόν υπαρχουσών απεικονιστικών εξετάσεων αυτού.

Επισημαίνεται δε ότι κατά τη διάρκεια των συνεδριών, πολλές φορές προκύπτουν νέα δεδομένα τα οποία καλείται ο θεραπευτής να επαναξιολογήσει, προσδιορίζοντας εκ νέου το φυσιοθεραπευτικό πλάνο και τους στόχους αυτού.

Πόσες συνεδρίες θα χρειαστούν;

Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υφίσταται «μαγικός αριθμός συνεδριών», ενώ είναι αυτονόητο ότι κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται βάσει των ειδικών περιστάσεων που αξιολογούνται κάθε φορά.

Τα συμπτώματα της οσφυαλγίας για παράδειγμα, είναι δυνατόν να υποχωρήσουν κατόπιν δύο ή και τριών ολοκληρωμένων συνεδριών.
Στην περίπτωση αυτή, ο ασθενής δεν θα πονάει μεν, πλην όμως η αποκατάσταση της πιθανής δισκοκήλης που μπορεί να έχει, είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει σαφώς μεγαλύτερο αριθμό συνεδριών.

Επιπλέον, ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις οι οποίοι ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να «γίνουν καλά» με μια απλή κινητοποίηση της φλεγμονούσας περιοχής ή απλά με τη διόρθωση της καθημερινής στάσης του σώματός τους.

Πράγματι η φυσιοθεραπεία είναι δυνατόν να  βοηθήσει ουσιαστικά ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα, να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής ανθρώπων με νευρολογικές παθήσεις, να επιταχύνει σημαντικά την αποκατάσταση αθλητών, αλλά και να λειτουργήσει ως συντηρητική – προληπτική θεραπεία, ακόμα και όταν δεν πονάμε.

Ποια η σχέση της φυσιοθεραπείας με την ιατρική επιστήμη;

Όπως είναι προφανές, ο φυσιοθεραπευτής καθίσταται υπεύθυνος να ορίσει το ορθό πλάνο θεραπείας του κάθε ασθενή μέσα από την  εμπειρία  και την  επάρκεια   γνώσεων  του, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν διάγνωση του ιατρού. Εξάλλου η σωστή συνεργασία μεταξύ φυσιοθεραπευτή και ιατρού δεν μπορεί παρά μόνο να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Η φυσιοθεραπεία είναι μια επιστήμη που έχει εξελιχθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα από την  «κλασική θεραπεία»  να φτάσουμε σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε  «προηγμένη φυσιοθεραπεία». 

Όπως ακριβώς και στον κλάδο της ιατρικής επιστήμης, έτσι και στη φυσιοθεραπεία,  δεν υπάρχουν  μαγικές λύσεις. Ωστόσο, αυτό που με βεβαιότητα μπορεί να λεχθεί είναι ότι ένα περιστατικό έχει  αυξημένες πιθανότητες  να έχει θετικά αποτελέσματα, αρκεί ο ασθενής να έχει  υπομονή ,  πείσμα ,  καλή ψυχολογία  και  εμπιστοσύνη  προς τους θεραπευτές.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις αυξημένες απαιτήσεις αναπόφευκτα οδηγεί σε καταπόνηση του ανθρώπινου σώματος, το οποίο με τη σειρά του πολλές φορές μας «προδίδει», καθώς δεν είναι φτιαγμένο από «ατσάλι»,όπως οι περισσότεροι πιστεύουμε.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί μια καλοφτιαγμένη μηχανή με ένα επιπλέον πολύ βασικό πλεονέκτημα, αυτό της δυνατότητας αυτοίασης.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τη φυσιοθεραπεία;

Στην πραγματικότητα, η φυσιοθεραπεία – δια της εφαρμογής των ανωτέρω αναφερόμενων θεραπευτικών μέσων – αποτελεί τον μοχλό ενεργοποίησης των μηχανισμών του σώματος που είναι υπεύθυνοι για την ίαση της πάθησης.

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί μια αυξημένης σπουδαιότητας επιστήμη που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε εποχής.

Ως εκ τούτου όταν πονέσουμε ξανά, καλό θα ήταν να λάβουμε υπόψη μας και την εμπεριστατωμένη γνώμη ενός φυσιοθεραπευτή, πέραν από αυτή του ιατρού, διότι μπορεί να γλυτώσουμε χρόνο, κόπο και χρήματα, αποφεύγοντας τελικά την υποβολή σε σειρά περιττών εξετάσεων, καθώς και τη λήψη φαρμάκων, που ναι μεν σίγουρα θα απαλύνουν τον πόνο, πλην όμως πιθανότατα δεν θα διορθώσουν ούτε την πάθηση, ούτε και την αιτία πρόκλησής της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ανάλογα με τους στόχους που ορίζουν ο φυσικοθεραπευτής με τον ασθενή διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, στο οποίο εντάσσονται κάθε φορά και διαφορετικές τεχνικές αντιμετώπισης ανάλογα με την πάθηση του εκάστοτε περιστατικού.

Το Κέντρο Φυσικοθεραπείας

Το i-physio καλύπτει τις ανάγκες και ξεπερνάει τις προσδοκίες κάθε ασθενή που ενδιαφέρεται για φυσικοθεραπεία στο Ελληνικό, αποσκοπώντας όχι μόνο στη φυσικοθεραπευτική του αποκατάσταση, αλλά και στην συνολική υποστήριξή της θεραπείας του ασθενούς και όχι της ασθένειας αυτού.

Οι περιοχές που καλύπτουμε για Φυσικοθεραπεία και βρίσκονται κοντά μας είναι: ΔάφνηΓλυφάδαΒούλα,, Αργυρούπολη, την αθήνα, και εν δυνάμη όλα τα νότια προάστια.

 

Επικοινωνία

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το βέλτιστο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Τελευταία νέα