Τεχνική McKENZIE

Η μέθοδος McKenzie είναι ένα πλήρες σύστημα μηχανικής διάγνωσης και θεραπείας για ασθενείς με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Η φιλοσοφία της μεθόδου βασίζεται στο γεγονός ότι η ζωή μας κυριαρχείται από το καμπτικό πρότυπο στάσης. Αυτό προκαλεί βράχυνση των πρόσθιων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης και διαταραχή του υδροστατικού μηχανισμού των μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Η κεντρική ιδέα της μεθόδου είναι ότι η κάμψη ενός τμήματος της Σ.Σ. αυξάνει την ενδοδισκική του πίεση στο μπροστινό τμήμα του δίσκου. Αυτό προκαλεί τη μετατόπιση τμημάτων του ζελατινοειδή πυρήνα προς το τμήμα του δίσκου με την μικρότερη πίεση. Η μετατόπιση του πυρήνα προκαλεί ρωγμές συνήθως στο οπίσθιο ή οπισθιοπλάγιο τμήμα του ινώδη δακτυλίου, διαμέσου του οποίου τα τεμάχια του πυρήνα προκαλούν διόγκωση του περιφερικού του τμήματος. Ώσπου να επέλθει ρήξη και του επιμήκους οπίσθιου συνδέσμου, ο υδροστατικός μηχανισμός του δίσκου μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αναστροφής του παθολογικού μηχανισμού παραγωγής των συμπτωμάτων. Με βάση τη μέθοδο McKenzie, η επαναλαμβανόμενη κίνηση επαναφέρει τον πυρήνα στη θέση του στο κέντρο του δίσκου.

Η θεραπεία βασίζεται στην επανάληψη των κινήσεων ασκήσεων έκτασης ή κάμψης που βελτιώνουν την κλινική εικόνα των συμπτωμάτων και συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών κυρτωμάτων.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αρχική αξιολόγηση – ένας ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος  για την ακριβή διάγνωση και ως εκ τούτου την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος. Ακριβές εξετάσεις, όπως μαγνητική Τομογραφία είναι, συχνά, περιττές. Οι πιστοποιημένοι στη κλινικοί, είναι σε θέση να καθορίσουν γρήγορα, αν η μέθοδος θα είναι αποτελεσματική για κάθε ασθενή.

Στην πραγματικότητα, είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται σε υγιείς βασικές αρχές οι οποίες, όταν γίνουν  πλήρως κατανοητές και εφαρμοστούν σωστά, είναι πολύ επιτυχημένη.

  • ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ

 

  • ΚΑΤAΤΑΞΗ

 

  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

  • ΘΕΡΑΠΕIΑ

 

  • ΠΡOΛΗΨΗ