ΕΥΓΕΝΙΑ

Φυσικοθεραπεύτρια

Απόφοιτη ΙΕΚ Φυσικοθεραπείας Αθηνών. Χειριστής εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού Γραμματειακή υποστήριξη.