ΙΑΚΩΒΟΣ

Φυσικοθεραπευτής - Διευθυντής Κέντρου
Φυσικοθεραπευτής
Απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Εξειδίκευθείς στην αποκατάσταση ορθοπαιδικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων