Διαμαγνητική Αντλία

Υπερπαλμικός Μαγνητικός Επιταχυντής Ενεργών Μορίων