Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Η Πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι μια πάθηση, όπου στο πέλμα μας υπάρχει μια συμπαγής δεσμίδα από επιμήκης διατεταγμένες κολαγονούχες και ανελαστικές ίνες (σαν μια ταινία). Αυτή ονομάζεται πελματιαία απονεύρωση όπου η…

Continue ReadingΠελματιαία απονευρωσίτιδα