Πάρεση προσωπικού νεύρου

Η πάρεση προσωπικού νεύρου είναι μια βλάβη του νεύρου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την κινητικότητα των μυών του προσώπου. Η πιο συχνή αιτιολογία είναι ιδιοπαθής (δηλ.άγνωστης αιτιολογίας) και ονομάζεται…

Continue ReadingΠάρεση προσωπικού νεύρου